Menu

Istorijat

 

Trgovinsko preduzeće za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d. Gornji Milanovac osnovano je na Vidovdan 1946.godine, kao Sreski državni magazin. Do 1971.godine posluje kao trgovinsko preduzeće „Proleter“, kada se udružuje u "Intereksport" Beograd. Godine 1976. transformiše se u Radnu organizaciju za unutrašnji promet bez OOUR-a u svom sastavu. Od 1982. godine do 1986.godine "Proleter" je poslovao u sastavu SOUR-a "Takovo". Po istupanju iz SOUR "Takovo" ponovo se organizuje kao radna organizacija.

Krajem 1989.godine izvršena je transformacija u trgovinsko preduzeće, a od 1991.godine izvršena je vlasnička transformacija i "Proleter" posluje kao deoničko društvo u mešovitoj svojini. Tokom 2000. god. nastavljena je svojinska transformacija preostalog društvenog kapitala. Od 2003. godine većinski vlasnik "Proletera" je "Metalac" a.d. iz Gornjeg Milanovca, koji učestvuje sa 64,5% u vrednosti akcijskog kapitala preduzeća. Broj izdatih akcija je 128.632. Nominalna vrednost jedne akcije je 600 dinara, knjigovodstvena vrednost jedne akcije je 600 dinara, a poslednja tržišna vrednost jedne akcije bila je 400 dinara.

Zbog nepovoljne finansijske i tržišne pozicije Preduzeća tokom 2006. god. pristupilo se organizaciono - poslovnom restrukturiranju i sprovođenju odgovarajućih mera u cilju finansijske konsolidacije i ozdravljenja. Od januara 2007. godine, zbog usklađivanja sa zakonskom regulativom, naziv Preduzeća je promenjen u “Metalac-Proleter” a.d.

 excellentseal

logo

Metalac Proleter a.d.,
ul. Rudničke Vojske br.18,
32300 Gornji Milanovac,
Srbija

 

Log In or Register