Menu

Odbor direktora

 

Generalni direktor

Jelena Luković, generalni direktor „Metalac-Proletera“

biografija - pdf dokument

Odbor direktora

Prof. dr Stevo Janošević, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, predesednik Odbora direktora

biografija - pdf dokument

Jelena Luković, generalni direktor „Metalac-Proletera“
 
Radmila Tоdosijević, Izvršni direktor za finansije, ljuske resurse i poslovnu logistiku „Metalac“ AD“

biografija - pdf dokument

Komisija za reviziju

Dr Rajko Tepavac, predsednik komisije,
 
Petar Grubor, ovlašćeni revizor,
 
Slađana Šunjevarić, dipl. pravnik, šef službe pravnih poslova u „Metalcu“ a.d.

 excellentseal

logo

Metalac Proleter a.d.,
ul. Rudničke Vojske br.18,
32300 Gornji Milanovac,
Srbija

 

Log In or Register