Menu

logo

 

Struktura akcijskog kapitala

 Tip lica  Broj akcija  % od ukupne emisije
 Akcije u vlasništvu fizičkih lica 10.827 8,41703
 Akcije u vlasništvu pravnih lica  117.805  91,58297
 Društveni kapital  0  0
 Zbirni (kastodi) račun  0 0
 Ukupno:  128.632  100

 

Redosled prvih 10 akcionara po broju akcija

Akcionar

Broj akcija

% od ukupne emisije

1. Metalac a.d. Gornji Milanovac 83.036 62,55314
2. Akcionarski fond a.d. Beograd 26.055 20,25546
3. PIO fond RS 8.714 6,77436
4. Nedeljković Biserka 604 0,46956
5. Vujić Matije 564 0,43846
6. Damnjanović Miodrag 410 0,31874
7. Perlić Aleksandar 351 0,27287
8. Stanković Snežana 346 0,26898
9. Ilić Dragan 325 0,25266
10. Ilić Petar 300 0,23332

 

 

 excellentseal

logo

Metalac Proleter a.d.,
ul. Rudničke Vojske br.18,
32300 Gornji Milanovac,
Srbija

 

Log In or Register